Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona

Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona

***No 10. līdz 21. jūnijam Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā (BJC) darbojās vasaras nometne „Ziņkārīgā vārna”. Nometnei tā bija jubilejas sezona, jo „Ziņkārīgā vārna” notiek jau 20. vasaru.

***Bērni darbojās radošajās darbnīcās, peldējās, sauļojās un atpūtās. 20. jūnijā nometnes dalībnieki svinēja tās noslēgumu. Sportiskas aktivitātes mijās ar baseina apmeklējumu, un dienas noslēgumā kopā ar bērnu vecākiem tika organizēti dārza svētki. Bērni sniedza koncertu, stāstīja par paveiktajiem labajiem darbiem, par notikumiem nometnē.

***„Ziņkārīgā vārna” saka milzīgu paldies PII „Zvaniņš” par gardajām pusdienām, Sporta centra darbiniekiem par atsaucīgu uzņemšanu, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktorei un skolotājiem par dāsnajām sirdīm un radošumu, skolotāju palīdzēm Karīnai un Ievai par uzcītību darbā, BJC skolotājiem un darbiniekiem par neatlaidību un radošumu interešu izglītības darbā. Īpašs paldies nometnes vadītājai – skolotājai Tatjanai Mašņukai!

***Paldies bērniem par jauko vasaras sprīdi, ko bijām kopā! Paldies vecākiem par sagādātajiem gardumiem un pārsteigumiem (dāvinātais pulkstenis skaitīs nākamos 20 gadus)! Novēlu labi atpūsties un baudīt saulīti visu vasaru!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona
Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona
Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona
Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona
Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona
Aizritējusi radošās nometnes „Ziņkārīgā vārna” divdesmitā sezona