Aizritējis pirmais Subates biljarda turnīrs

Biljards afisha       Biljarda spēles tradīcijas Subatē ir atjaunojušās 2007. gadā, kad biedrība Subatieši” ar ES fondu atbalstu realizēja projektu un tika pilnveidota bērnu un jauniešu spēļu telpa. Subatieši, ieguvuši prasmes savās mājās, ir guvuši godalgotas vietas arī aiz Subates pilsētas robežām.

       2016. gada nogalē radās ideja rīkot biljarda spēles Subates kausa izcīņu. Kamēr nav sākušies āra darbi un spēles, biedrība, sadarbojoties ar jauniešiem un turnīra atbalstītāju Pēteri Krievānu, 11. martā sarīkoja pirmo Subates biljarda turnīru. Prieks, ka jau pirmajā reizē tas bija starptautisks, jo bija dalībnieks arī no Lietuvas (kopumā 10 spēlētāji vecumā no 17 līdz 55 gadiem).

Visu dienu spēļu telpā bija rosība, dalībnieki sacensību starplaikos izspēlēja arī citas galda spēles, pat veica novusa galda remontdarbus. Bija klāts arī kafijas galds omulībai.

Godalgotās vietas turnīrā guva: Pēteris Krievāns – 3. vietu, Rihards Bondarenko – 2. vietu, Rūdolfs Semjonovs – 1. vietu.

Paldies visiem par ieinteresētību, optimistisku pieeju un sponsoram Pēterim Krievānam – par finansiālu atbalstu.

 

Biedrības Subatieši” vadītāja

Gunta Okmane