Aizritējis IX Sēlijas kongress

Aizritējis IX Sēlijas kongress

     Jebkuram notikumam ir kāds sākuma impulss, kas to ierosina un spēj radīt vilkmi, lai to īstenotu. 1999. gada 20. un 22. maijā  Aknīstē, Sunākstē un Viesītē notika Sēļu I kongress jeb Pirmais Sēlijas kongress. Piedalījās Lietuvas ZA pētnieki un kultūrvēsturnieki, tad arī Sunākstes baznīcā mācītājs Juris Saivars iesvētīja sarkanbaltIzaļo Sēlijas karogu.

 

 

     Pēc deviņpadsmit gadiem, 2018. gada  21. septembrī  Salas novadā aizritēja Sēlijas novadu apvienības rīkotais nu jau devītais Sēlijas kongress, kurā piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un Pārresoru koordinācijas centra (PKC); no Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) un Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA); no tuvākām un tālākām pašvaldībām, kā arī pārstāvji no Sēlijas novadu apvienības (SNA). Kongresā bija piereģistrējušies 166 dalībnieki. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pasākums interesēja un tajā piedalījās arī  pašvaldību iedzīvotāji un skolu audzēkņi.

     Salas novada pašvaldībai ir bijis tas gods organizēt un vadīt IX Sēlijas kongresu, kas notika Salas kultūras namā, Salas pagastā, Sēlijas novadu apvienības vadītājas un Salas novada domes priekšsēdētājas Irēnas Sproģes vadībā. Atklājot kongresu, I. Sproģe nolasīja akadēmiķa, LZA īstenā locekļa Jāņa Stradiņa apsveikuma vēstuli IX Sēlijas kongresa dalībniekiem. Ar apsveikumu kongresa dalībniekus uzrunāja arī LPS priekšsēdis Gints Kaminskis, bet kongresa norisi vadīja bijušais LPS ilggadējs priekšsēdis Andris Jaunsleinis.

     Kongresa pamattēma šogad bija „Nacionālā attīstības plāna (NAP) devums Sēlijas novada attīstībai”. Tika nolasīti četri referāti par NAP devumu šodien un ietekmi nākotnē, kā arī sniegti SNA četri starpziņojumi par ekonomikas un uzņēmējdarbības vidi mūsdienu Sēlijas novados. Ar starpziņojumiem uzstājās Sēlijas novadu apvienības biedri – novadu domes priekšsēdētāji un darbinieki. Viesītes novada Attīstības nodaļas vadītāja Gunta Dimitrijeva sniedza ieskatu par ES, valsts un pašvaldību lomu uzņēmējdarbības attīstībā Sēlijā; par izglītības reformas ietekmi pašvaldībās ziņoja Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētājs Guntis Libeks; Jēkabpils novada teritoriālās plānošanas speciāliste Dzidra Nartiša sniedza starpziņojumu “Sēlijas baltie ceļi”; bet par demogrāfisko portretu Sēlijā šodien un rīt informāciju sniedza Ilūkstes novada domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna.

    Kongresa galvenais uzdevums bija caur NAP spektru iepazīt Sēlijas novadus, apjaust kopējas problēmas un tendences, nākotnes izaicinājumus, saprast Sēlijas novadu saimes gatavību notiekošajām un iespējamajām pārmaiņām valstī. Kongresa dalībnieki pēc debatēm apstiprināja rezolūciju.

Jolanta Grandāne

Salas novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību un tūrisma lietu speciāliste

INFORMĀCIJAI

Pirmos Sēlijas kongresus rīkoja Sēlijas asociācija – pēc akadēmiķa Sigizmunda Timšāna ierosmes dibināta neformāla organizācija sadarbībā ar vietējām pašvaldībām, Latvijas Zinātņu akadēmiju (LZA) un Letonikas programmu. Šī asociācija netika reģistrēta oficiāli kā patstāvīga juridiska persona, bet darbojās LZA paspārnē. Tās biedru skaitā bijuši vietējo pašvaldību darbinieki, skolotāji, kultūras pārstāvji, ar Sēlijas problēmām saistīti zinātnieki un literāti. Kopš Sēlijas pirmā kongresa asociāciju gandrīz deviņus gadus vadīja S. Timšāns, tad īsu laiku akadēmiķis Tālis Millers, bet kopš 2005. gada vadīja Viesītes novada domes priekšsēdētājs Jānis Dimitrijevs. Asociācijas Goda prezidents visus šos gadus ir bijis akadēmiķis Jānis Stradiņš. Tieši viņš devis ļoti lielu ieguldījumu Sēlijas teritoriālās identitātes atdzimšanā


Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress
Aizritējis IX Sēlijas kongress