Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”

Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”

     11. decembrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika jauno floristu konkurss. Konkursa mērķis bija apzināt floristikas pulciņus Ilūkstes novadā un veicināt bērnu un jauniešu radošo darbību. Konkursam bija pieteikušies 33 dalībnieki no visām novada skolām.

     Katrs darbiņš bija īpaši pārdomāts, un katrā bija ieguldīts milzīgs darbs. Everita Lapeško (Ilūkstes Raiņa vidusskola) konkursam atveda Ziemassvētku briežu pajūgu „Jautrie Ziemassvētki”, Jekaterina Kargopolova (Ilūkstes Raiņa vidusskola) – briežu mazuli, Katrina Baltmane (Ilūkstes Raiņa vidusskola) – interesantu  sniegavīru, bet Mairis Naglinskis (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – darbu „Ak, bērniņi, nāciet!”, kas izpelnījās skatītāju simpātijas balvu. Agatei Žuravskai, Agatei Saukai,  Līvai Valpēterei, Justīnei Jemeljanovai un Liānai Isajevai  (Ilūkstes Raiņa vidusskola) bija interesanti Adventes vainagi, savukārt Marikai Vilcānei (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – kompozīcija „Eņģeļi pār Latviju”. Elvita Bērziņa (Ilūkstes Raiņa vidusskola) konkursam iesniedza skaistus stilizētus dūrainīšus, bet Daniela Zviedrāne (Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola) – kompozīciju „Reiz mežā dzima eglīte”. Raudas internātpamatskola prezentēja darbiņus „Raudas mežā svētki klāt!”. Visiem iepatikās  zeltītā  eglīte no karotītēm.  Interesanti savu darbiņu prezentēja Ilūkstes Raiņa vidusskolas meitenes Daniela, Viktorija un Kristina, kuras sacerēja pasaku par četrām svecēm.

     Konkursa žūrija: Ilona Linarte-Ruža, Andželika Pabērza un Iveta Repkova piešķīra „zelta” zvaigznes labākajiem darbiem. Visu darbu autori saņēma Pateicības un pašvaldības dāvanas. Pateicības par radošu pieeju un latvisko tradīciju uzturēšanu, gatavojot audzēkņus konkursam, tika izteiktas skolotājiem: Aijai Žuravskai, Lilitai Bērziņai, Vitai Ķiplokai, Tatjanai Mašņukai, Elgai Vuškānei, Veslavai Linčikai, Jānim Vitkovskim un Nataļjai Romanovai. Paldies teicām arī skolotājām, kuras vadīja radošās darbnīcas: Aijai Žuravskai, Leldei Kundziņai, Aijai Čunčulei un Tatjanai Mašņukai.

     Visus konkursantus iepriecināja un sveica  Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas solists Miķelis Vāsulis  (skolotāja Daina Paukšte).

     Ziemassvētku gaidīšanas laiks ir iesācies ar radošu, skaistu, bērnu rokām sagatavotu Ziemassvētku izstādi. Lai priecīgi Ziemassvētki ienāk katrā mājā, katrā ģimenē un katrā  sirdī!

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra direktore

Vanda Rimša


Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”
Aizritējis Ilūkstes novada jauno floristu konkurss „Ziemassvētki Latvijā”