Ilūkstes novada bibliotēkas slēgtas apkalpošanai klātienē!

Ilūkstes novada bibliotēkas slēgtas apkalpošanai klātienē!

Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī no 13. marta līdz  14. aprīlim  Ilūkstes novada centrālā  bibliotēka un tās struktūrvienības tiek slēgtas lietotāju apkalpošanai klātienē. Visi pasākumi atcelti!

 

Izsniegto grāmatu un žurnālu nodošanas termiņš tiek pagarināts līdz 14. aprīlim!!!

Lūdzam izmantot bibliotēku pakalpojumus attālināti, zvanot uz tālruņiem, vai rakstot e-pastā:

 

Ilūkstes novada centrālā bibliotēka: 65462435, 28603144 ilukstesbiblioteka@inbox.lv

Ilūkstes bērnu bibliotēka: 29763159, 26462613 ilukstebb@inbox.lv

Bebrenes pagasta bibliotēka: 28617064 emma.malahovska@inbox.lv

Dvietes pagasta bibliotēka: 26409549 ventislava@inbox.lv

Eglaines pagasta bibliotēka: 26529290 egl_bibl@inbox.lv

Pilskalnes pagasta bibliotēka: 26830196 pils-bibliot@inbox.lv

Subates pilsētas bibliotēka: 26496260 subbiblioteka@inbox.lv

Šēderes pagasta bibliotēka: 27857901 rutaser@inbox.lv

Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka: 28607621 pasulienapb@inbox.lv

 

Ja ir ļoti nepieciešama kāda grāmata,  lūdzu sazinieties ar bibliotekāru. Bibliotēkas durvis būs slēgtas , par ierašanos būs jāpaziņo piezvanot pa telefonu.

 

Aicinām izmantot 3td.lv e-grāmatu bibliotēku!

Pie kuras var pieslēgties ar Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas un struktūrvienību piešķirtu lietotājvārdu.

Sekojiet līdzi jaunākajai informācijai novada mājaslapā www.ilukste.lv.

Paldies par sapratni!
Sargāsim sevi un līdzcilvēkus!