Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”

Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”

    Pēc Rīgas aktīvo senioru alianses (RASA) biedru iniciatīvas „Tautas Saimes grāmata” kļuvusi par ļoti personisku un Latvijas tautu vienojošu dāvanu mūsu valstij, kuras veidošanā apvienojas Zemgales, Vidzemes, Kurzemes, Latgales un Rīgas reģionu iedzīvotāji. Mums katram tā ir unikāla iespēja un atbildīgs darbs – rakstīt un atstāt daļiņu no sevis šajā Lielajā grāmatā, lai to saglabātu un nodotu nākamajām paaudzēm.

    Kā iepriekš tika ziņots, Ilūkstes novadā nonākusi Zemgales reģiona grāmata. Mūsu novada iedzīvotāji ir pirmie, kuri šajā grāmatā veic savus ierakstus arī kā Sēlijas reģiona pārstāvji.

    Kā katrā novadā, vispirms šī grāmata tiek „iedziedāta”. „Tautas Saimes grāmatas” iedziedāšanas pasākums Ilūkstes novadā notika 16. martā Ilūkstes Romas katoļu baznīcā, kad gaišām domām svētījām grāmatu un spēcinājām, kopā sadziedoties. Pasākuma laikā ieklausījāmies priestera Ingmāra Zvirgzdiņa, novada domes priekšsēdētāja Stefana Rāznas vārdos un tikāmies ar pirmo ierakstu autoriem.

     Tagad grāmata savu ceļu ir sākusi novada bibliotēkās. Mīļie novada ļaudis, esiet aicināti ierakstīt katrs savu vēstījumu!

 

     „Tautas Saimes grāmata” mūsu novadā būs martā un aprīlī. Katrā bibliotēkā ir ieplānotas 3 darba dienas – „Tautas Saimes grāmatas” viesošanās dienas, kuru laikā būs iespēja ierakstīt vēstījumu un vēlējumu Latvijas Simtgadē:

 • Ilūkstes novada centrālajā bibliotēka – 16.-20. martā (Ināra Valpētre);
 • Pilskalnes pagasta bibliotēkā – 22.-24. martā (Zita Timšāne);
 • Dvietes pagasta bibliotēkā – 28. martā – 4. aprīlī (Vencislava Marcinkeviča);
 • Bebrenes pagasta bibliotēkā – 6.-10. aprīlī (Emma Malahovska);
 • Subates pilsētas bibliotēkā – 12.-14. aprīlī (Anita Šapala);
 • Eglaines pagasta bibliotēkā – 18.-20. aprīlī (Ona Hohlova);
 • Šēderes pagasta Pašulienes bibliotēka – 24.-26. aprīlī (Aurika Jelinska);
 • Šēderes pagasta bibliotēkā – 27.-28. aprīlī (Ruta Šeršņova).

     Jāņem vērā vien tas, ka vēlams bibliotēkā ierasties ar jau sagatavotu melnrakstu, ko grāmatā pārrakstīt. Šajā reizē var ņemt līdzi arī fotomateriālus kā vēstures liecības. Aicinām savu dalību šajā iniciatīvā pieteikt jau iepriekš un ziņot, ja ir vēlme rakstīt, bet nav iespējams nokļūt bibliotēkā.

     Gatavojot savu vēlējumu, varam pārdomāt arī atbildes uz jautājumiem – Kāds bijis manas tautas, manas dzimtas, manas ģimenes, mans ceļš valsts pirmās simtgades nogrieznī? Kāds mūsu katra un visu kopā ceļš valsts vēsturiskās atmiņas globālā kontekstā?

    Esiet aktīvi! Ģimenes un dzimtas! Amatiermākslas kolektīvi un interešu grupas! Reliģisko organizāciju pārstāvji un izglītības iestādes, uzņēmēji! Jaunieši! Aicinām pievienoties un radīt gaišo vēlējumu taku savai valstij, ieejot jaunā simtgadē. Kluss vārds paliek nesadzirdēta doma, bet skaļi izteikta doma – atbalsojas! Domāsim, vēlēsim un rakstīsim labu, lai labais īstenojas! Radīsim kopā Ilūkstes novada vēstījuma lappuses savai nākotnei.

     Paldies par palīdzību un atsaucību visiem uzrunātajiem idejas īstenošanas dalībniekiem!

 


Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”
Novada iedzīvotāji raksta savus vēstījumus „Tautas Saimes grāmatā”