Veidosim Ilūkstes novada lielo Sporta stāstu!

Veidosim Ilūkstes novada lielo Sporta stāstu!

    Nav mazvērtīgu mirkļu, notikumu, sasniegumu. Ikviena cilvēka dzīves ritums ir kā neatņemama daļa no apjomīgā, paliekošā tautas dzīves kopējā stāstījuma, ko sauc par vēsturi.

   Ilūkstes novads lepojas ar panākumiem sporta jomā, kas nenoliedzami ir viena no tā stiprākajām pusēm. Stāstījumā par mūsu sporta dzīvi ir daudz nozīmīgu pavedienu, kuri spoži iemirdzas gan vietējos, gan visas Latvijas atmiņu krājumos, un tos gadu gaitā veidojuši mūsu novadnieki no paaudzes paaudzē.

    Aicinām ikvienu ieskatīties savos (savu radu, draugu, paziņu u. c. līdzcilvēku) atmiņu krājumos par nozīmīgiem sporta notikumiem Ilūkstes novada sporta vēsturē un iesaistīties lielā Sporta stāsta veidošanā, iesniedzot mums – Ilūkstes novada pašvaldībai – aprakstus, laikrakstu publikācijas, fotogrāfijas, apbalvojumus, sporta piederumus u. c. nozīmīgas liecības informācijas apkopošanai (kontaktpersona – Ilūkstes novada sporta metodiķis Vladimirs Žigajevs, tālr.: 29495512, e-pasts: vlazig@inbox.lv, darba vieta: Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs Stadiona ielā 3, Ilūkstē).

   Stāstu savīsim pasākumā, kas notiks 1. februārī plkst. 19.00. Mīļi gaidīts ikviens, iepriekš piesakoties un rezervējot galdiņu.