Aicinām pievienoties atceres pasākumam „Varoņu vēstures ceļš”

Lietuva Latvija      16. septembrī Daugavpils un Ilūkstes novados tiks pieminēti vēsturiski notikumi – divu Baltijas kaimiņvalstu neatkarības sākotne un ceļš uz to. Aprit 100 gadi, kopš kareivji, zemnieki, politiķi, tauta iestājas par neatkarīgu Latvijas un Lietuvas valsts izveidošanu.

      1917. gadā doma par neatkarību sāka ieņemt īstenos apmērus un realizējās Latviešu pagaidu nacionālās padomes izveidē. Iegrieztais 5 gadu ritenis uzņēma apgriezienus – sabiedrībā mainījās uzskati, varu pārņēma sadarbība, vienotība, jukās un bailēs uzvarēja drošsirdība.

Aprit 100 gadi, kopš brīvības cīņās ir krituši Tēvijas aizstāvji. Lietuvas un Latvijas kareivji Daugavas kreisajā krastā lika atkāpties Padomju Krievijas varai. Latvijas brīvības cīņās (1919.–1920. gadā) kritušie Lietuvas karavīri apbedīti Červonkas (Sārtenes) kapsētā.

16. septembra atceres pasākumu organizē 1919.–1920. g. Brīvprātīgā Lietuvas Rokišķu rajona Kara kapu biedrība, Daugavpils lietuviešu biedrība Rasa”, Rokišķu novada muzejs, atbalsta – Lietuvas Republikas Krasta aizsardzības ministrija, Ilūkstes novada pašvaldība.

    Aicinām ikvienu pievienoties svinīgajam atceres pasākumam pie Latvijas brīvības cīņās kritušo lietuviešu karavīru pieminekļa Červonkas (Sārtenes) kapsētā plkst. 13.00. Īpaši aicinām Ilūkstes novadā dzīvojošos Lietuvas pilsoņus un lietuviešus tikties Eglaines kultūras namā plkst. 14.30. Svinīgo brīdi kuplinās Eglaines pamatskolas skolēni ar dzejas priekšnesumiem, vokālais ansamblis Saskaņa” un Sonāte”, Lietuvas represēto cilvēku koris un valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvji.