Aicinām piedalīties “Sirds veselības dienā”!

Aicinām piedalīties “Sirds veselības dienā”!

     ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” Nr.9.2.4.2/16/I/058 ietvaros septembrī notiek “Sirds veselības dienas” pasākumi. Diskusiju laikā iedzīvotāji tiek informāti par sirds slimību riska faktoriem un darbībām to mazināšanai. mūsdienu laikā, lai pasargātu sevi no nepatīkamiem pārsteigumiem, nepietiek tikai ar to, ka spējam pamanīt saslimšanas pazīmes. Daudz svarīgāk ir pieņemt lēmumu un rīkoties,  negaidot šo pazīmju parādīšanos. Sarunā ar dr.Intu Vaivodi tiek apzinātas rīcības, savas veselības uzraudzīšanā un saglabāšanā.

     Tikšanās  pirmajā daļā iedzīvotāji noskaidro savus veselības rādītājus- asinsspiedienu, holestarīna līmeni. Diskusijas laikā tiek izvērtēti rādītāji un sniegti praktiski ieteikumi augsto rādītāju mazināšanai. Lektore dalās pieredzē, ziņo par aktuālajiem sirds veselības pētījumiem Latvijā un pasaulē, skaidro dažādu sirds slimību atšķirīgās izpausmes.

       Aicinām piedalīties “Sirds veselības dienā”, lai palīdzētu sev un citiem! Nebūsim vienaldzīgi pret savu veselību!

25.septembrī plkst.14.00. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā

27.septembrī  plkst.14.00. Bebrenes muižā

     Pievērsiet uzmanību – pasākuma norises vieta Ilūkstē mainīta. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!