Aicinām līdzdarboties izglītojošās lekcijās, radošās un interaktīvās nodarbībās

Aicinām līdzdarboties izglītojošās lekcijās, radošās un interaktīvās nodarbībās

     Oktobrī gan lielajiem, gan mazajiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) pasākumos. Aicinām apmeklēt izglītojošas lekcijas, aktīvi līdzdarboties radošās un interaktīvās nodarbībās.