Aicinām izteikt viedokli par ražošanas objekta būvniecību Ilūkstes pilsētas bijušās „Putnu fermas” teritorijā

     No 1. līdz 21. decembrim Ilūkstes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par ražošanas objekta būvniecību bijušās „Putnu fermas” teritorijā Ilūkstē.

  Pamatojoties uz uzņēmēja izrādīto interesi uzbūvēt kokmateriālu pārstrādes ražotni Ilūkstes pilsētā, bijušās „Putnu fermas” teritorijā, kā arī to, ka projekta ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībai ir iespēja degradētās teritorijas attīstīt kā ražošanas teritorijas un izbūvēt infrastruktūru (ceļu) uz šo teritoriju, aicinām Ilūkstes novada iedzīvotājus piedalīties būvniecības ieceres publiskajā apspriešanā.

Aptaujas anketu ikviens interesents var aizpildīt un iesniegt Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 7, Ilūkstē), novada pagastu pārvaldēs, kā arī nosūtot uz e-pastu dome@ilukste.lv.