Aicinām izteikt viedokli par atļauju organizēt azartspēles Ilūkstes novadā

    No 20. marta līdz 19. maijam Ilūkstes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus piedalīties publiskajā apspriešanā par azartspēļu organizēšanu Ilūkstes novadā. Ņemot vērā uzņēmēju izrādīto interesi Ilūkstes novada administratīvajā teritorijā organizēt azartspēļu norises vietu, Ilūkstes novada domes sēdē 23. februārī tika nolemts organizēt publisko apspriešanu par azartspēļu organizēšanu novadā.

Azartspēļu un izložu likuma 42. panta trešā daļa nosaka, ka gadījumā, ja azartspēles paredzēts rīkot vietā, uz kuru nav attiecināmi Azartspēļu un izložu likuma 41. panta otrajā daļā noteiktie ierobežojumi, par atļauju organizēt azartspēles katrā konkrētajā gadījumā lemj pašvaldības dome (padome), izvērtējot to, vai azartspēļu organizēšana konkrētajā vietā nerada būtisku valsts un attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interešu aizskārumu.

Aptaujas anketu ikviens interesents var aizpildīt Ilūkstes novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novada pagastu pārvaldēs vai arī izdrukāt un aizpildīt tās elektroniski pieejamo versiju (.pdf)  vai ielādēt, aizpildīt (.doc) un nosūtīt to uz e-pastu: dome@ilukste.lv.

      Aptaujas anketa ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

       Lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu, tajā jāpiedalās vismaz 300 iedzīvotājiem.