Aicinām iesaistīties veselības veicināšanas projekta aktivitātēs un pasākumos!

Aicinām iesaistīties  veselības veicināšanas projekta aktivitātēs un pasākumos!

     2019.gadā veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros Ilūkstes novada pašvaldībā ieņem finiša taisni. Visas īstenotās un plānotās darbības atklāj galveno projekta mērķi:  uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.

     Šogad tika īstenoti vairāki slimību profilakses pasākumi – tikšanās ar uztura speciālistu (3) un psihologu (7) izglītības iestādēs, notika tikšanās un diskusija ar onkologu Ilūkstē un vairākas nodarbības psihologa vadībā visā novada teritorijā. Veselības veicināšanai noorganizēts Nūjošanas festivāls, Sporta spēles senioriem, Sporta spēles personām ar invaliditāti, kā arī Trīs dienu radošās darbnīcas bērniem līdz 12 gadiem un no 13 līdz 18 gadiem. 2019.gada otrajā pusē, septembrī, notiks “Sirds veselības diena” un “Diskusija par reproduktīvās veselības nozīmi” ar zinošiem speciālistiem. Pasākumos tiek laipni gaidīti  trūcīgās un maznodrošinātās personas, bezdarbnieki, personas ar invaliditāti, iedzīvotāji, kuri dzīvo lauku teritorijā, lai pārrunātu aktuālos un individuālos veselības jautājumus. Tikšanās ar psihologu Ilūkstes novada iedzīvotājiem (atkarībā no individuālajām vēlmēm un vajadzībām) visa gada laikā notiek regulāri reizi vai divas reizes mēnesī .   Savukārt skolas vecuma bērniem tiks organizēts seminārs par rakstura stiprināšanu,  tikšanās ar speciālistu psihologu-psihoterapeitu, kuru mērķis ir motivēt skolēnus izprast ņirgāšanās negatīvas sekas un neiesaistīties līdzcilvēku pazemošanā, kā arī izprast savus iekšējos resursus atbildīgu lēmumu pieņemšanā.

     Veselības veicināšanas pasākumi paredz iedzīvotāju līdzdalību fiziskajās aktivitātēs un radošajās nodarbībās. Pasākumi paredzēti gan jaukta vecuma mērķauditorijām (Olimpiskā diena, Ģimenes sporta un veselības diena, peldēšanas nodarbības),  gan īpaši bērniem un senioriem (Radošās darbnīcas), jauniešiem (Jauniešu festivāls). Šādi pasākumi spēj veicināt lielāku izpratni par ikdienā pieņemtiem lēmumiem, kas ar praktiskiem piemēriem  palīdz iedrošināt rīkoties labvēlīgi savas veselības uzturēšanā. Pasākumu plānu augustā skatīt pielikumā (Pielikums)

     Visi pasākumi projekta ietvaros notiek pēc iepriekš sastādīta plāna, tādēļ aicinājums sekot līdzi informācijai gan pagastu pārvaldēs, gan Ilūkstes novada mājaslapā  www.ilukste.lv.

     Projekts: „Nr.9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā”.

     Darbības programma: „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākums „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei”.

     Mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus.

Kopējās attiecināmās izmaksas: 92 958,00 EUR
Eiropas Sociālā fonda finansējums: 79 014,30 EUR
Attiecināmais valsts budžeta finansējums: 13 943,70 EUR
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada 3. jūlijs – 2019. gada 31.decembris

Ilūkstes novada pašvaldības

Attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska