Aicinām iesaistīties slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumos

afisha atbalsta grupai       Arī šomēnes projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros notiek dažādas aktivitātes – radošās darbnīcas Eglainē, Ilūkstē, Subatē, Šēderē, kā arī tiks organizētas tikšanās ar uztura speciālisti, būs peldēšanas nodarbības un atbalsta grupas nodarbības. Pasākumu plāns

Logo veselibas projekts

       Projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” mērķis ir uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mērogā pasākumus. 

        Projekts „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (ESF Nr. 9.2.4.2/16/I/058) norisinās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem

       Projekta īstenošanas laiks: 03.07.2017.–31.12.2019.

afisa 1

afisa 2