Ilūkstes novada kultūras centrā skatāma mākslas darbu izstāde

Ilūkstes novada kultūras centrā skatāma mākslas darbu izstāde

    Ilūkstes novada kultūras centra mazajā zālē no 29. oktobra līdz 30. novembrim skatāma Subates pilsētas mākslas plenēra „Radošā nedēļa” dalībnieku darbu izstāde.

     Mākslas plenērs notika 2018. gada jūnijā. Plenēra tēma – „Subates vēsturiskā centra koka arhitektūra”. Plenērā piedalījās un mākslas darbus veidoja Daina Eglīte, Ingrīda Stivriņa, Olga Kolotovkina, Maija Bērziņa, Oskars Jansons, Ināra Ozoliņa un Vaira Lejniece.

     Izstādē skatāmi arī citu Subates pilsētas un Prodes pagasta mākslinieku – Lauras Dambītes, Ingunas Slices (dz. Tormane) Lidijas Kalniņas, Guntas Rutkovskas (dz. Januška) un Olgas Bičko – darbi.