Aicinām apmeklēt „Dzīvo stāstu dienas” Ilūkstes novadā

Aicinām apmeklēt „Dzīvo stāstu dienas” Ilūkstes novadā

      Projekta „Sēlijas salas” darbības norisināsies mazajās lauku apdzīvotajās vietās visā Sēlijas teritorijā, kopumā 17 „salās”. Jau šobrīd tiek organizētas „Dzīvo stāstu dienas”, kurās tiek identificēts potenciāls sekmīga Sēlijas lauku tūrisma produkta izstrādei.

     Aktivitātes mērķis nav vien tehniska tūrisma produkta izstrāde, bet ietver arī šo produktu iedzīvināšanu, nodrošinot gan seminārus un darbnīcas par dažādām jomām kapacitātes spēcināšanai un iedrošināšanai, gan arī pastāvīgas konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem.

    Projekta īstenošanas komanda no trīs Lauku partnerībām aicina „salu” un to apkārtnes iedzīvotājus būt atsaucīgiem, neturēt savas labās idejas zem pūra un piedalīties „Dzīvo stāstu dienās” visās 17 „salās”, lai veidotu skaistāku, interesantāku, gudrāku un atpazīstamāku Sēliju.

    

     „Dzīvo stāstu dienas” Ilūkstes novadā notiks Subatē un Eglainē:

     21. februārī plkst. 17.00 Subates kultūras namā (kontaktpersona – Gunta Okmane, tālr. 27150854);

     24. februārī plkst. 10.00 Eglaines kultūras namā (kontaktpersona – Zanda Lisovska, tālr. 26600234).

     Aicinām iesaistīties un dalīties savos stāstos!

    

     Projekts „Sēlijas salas” tiek īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā 19.3. „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”. Projekta vadošais partneris ir biedrība „Lauku partnerība „Sēlija””.