Aicinām aktīvi izmantot iespēju bez maksas tikties ar ārstiem un speciālistiem, uzdodot sev interesējošos jautājumus

Aicinām aktīvi izmantot iespēju bez maksas tikties ar ārstiem un speciālistiem, uzdodot sev interesējošos jautājumus

***Latvijas pašvaldībās arī 2019. gadā notiek veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi, kas tiek īstenoti Eiropas Sociālā fonda projektos. Ilūkstes novada pašvaldībā rit  projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) trešais īstenošanas gads.

***Projekta ietvaros tiek organizēti vairāki izglītojoši un aktivitāti veicinoši pasākumi ar mērķi uzlabot veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamību visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

***Ik gadu notiek 11 dažādi slimību profilakses pasākumi un 9 dažādi veselības veicināšanas pasākumi, kas  iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas. Šogad pasākumu laikā ir iespēja tikties ar speciālistiem – onkologu, kardiologu, ginekologu, fizioterapeitiem fizisko aktivitāšu pasākumos. Veicinot veselības stāvokļa un fiziskās labsajūtas uzlabošanos ikdienā, plānoti iepriekšējos gados novērtēti pasākumi – Senioru sporta spēles, Sporta spēles personām ar invaliditāti, Jauniešu festivāls, Olimpiskā diena, Ģimenes sporta un veselības diena, Nūjošanas festivāls un citi, kuros aicinām piedalīties jau ar 1. maiju!

***Kopš šī gada sākuma  nodarbības „Atbalsta grupa depresijas profilaksei” ir notikušas gan Ilūkstē, gan arī Šēderē un Bebrenē, atpazīstot stresa un izdegšanas sindroma pazīmes ar tā mazināšanas paņēmieniem. Tuvākajos mēnešos to norise plānota Ilūkstē.

***Ilūkstes novada izglītības iestādēs tika izmantota iespēja piedalīties diskusijā ar uztura speciālistu, savukārt aprīlī notiks nodarbība psihoemocionālā klimata uzlabošanai skolās. Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrā projekta mērķgrupas iedzīvotāji turpina apmeklēt bezmaksas peldēšanas nodarbības, kas plānoti ilgs līdz šī gada beigām.

***Projekta attiecināmās izmaksas ir 92 958,00 EUR, 85% no attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, 15 % – valsts budžeta finansējums.

***Aicinām  aktīvi izmantot iespēju  projekta ietvaros bez maksas tikties ar ārstiem un speciālistiem, uzdodot sev interesējošos jautājumus!

 

Ilūkstes novada pašvaldības

attīstības plānošanas speciāliste

Zanda Lisovska