Adventa laikā aicinām apmeklēt koncertus novada dievnamos

Dedzam Gaismu Latvijai liels      Jau pavisam drīz mūsu valstij svinēsim 100 gadu jubileju. Tumšajos decembra vakaros gaisma Latvijas dievnamu logos vēstīs par Ziemsvētku tuvumu un Kristu, kurš ir „patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem cilvēkiem” (Jn 1:9). No Adventa laika līdz Zvaigznes dienai akcijas „Gaisma Latvijai” ciklā dievnamos skanēs koncerti kā muzikālā lūgšana Latvijai.

  Lūgšana par mūsu valsti un tautu ir viena no vērtīgākajām garīgajām dāvanām, ko Latvijai un mūsu tautai var dāvāt ticīga cilvēka sirds.

Iniciatīvas „Gaisma Latvijai” ierosinātājs ir Baznīcu nakts fonds. Tā ir saskaņota ar Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapu metropolītu Zbigņevu Stankeviču un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskapu Jāni Vanagu.

Koncerti Ilūkstes novada baznīcās akcijas „Gaisma Latvijai” ciklā notiks:

 

 

Ilūkstes Romas katoļu baznīcā:

  • 19. decembrī plkst. 17.00. Koncerta dalībnieki: draudzes koris, Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi (pedagoģes Rita Žilvinska, Tatjana Dvorecka, Daina Paukšte,) Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra vokālais ansamblis Ieklausies” (vadītāja D. Paukšte), Čamānu ģimene. Lūgšanas Latvijai veltīs priesteris Jans Trizna.

 

Ilūkstes evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

 

  • Pirmajā Adventa svētdienā, 3. decembrī, plkst. 15.30 (pēc dievkalpojuma). Koncertā piedalīsies: kristīgā mūziķe Inga Kraševska, Subates kultūras nama vokālā ansambļa dalībnieces: vadītāja Gunta Pugžle, Gunta Okmane, Diāna Timofejeva un Inese Streiko;
  • Ceturtajā Adventa svētdienā (Ziemassvētku svētvakarā), 24. decembrī, plkst. 18.00. Ziemassvētku dziesmu dievkalpojumā aicināta piedalīties draudze un katrs, kas vēlas izdziedāt skaistās Ziemassvētku dziesmas: Ak tu priecīga”, „Debespulks dzied apstarots”, „Es skaistu rozīt zinu”, „Eņģeļus mēs dzirdējām”, „Jūs, bērniņi, nāciet”, „Ne šūpulī greznā”, „No debesīm es atnesu”, „Senā pilsētā, kur Dāvids”, „Tu, mazā, klusā Bētleme”, „Vēsā ziemas naktī”, „Klusa nakts, svēta nakts” u. c.;
  • Pirmajos Ziemassvētkos, 25. decembrī, plkst. 11.15 (pēc dievkalpojuma) Koncertā piedalīsies Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēknes (pedagoģe Daiga Martinsone).

 

Lašu evanģēliski luteriskajā baznīcā:

  • Otrajā Adventa svētdienā, 10. decembrī, plkst. 14.00 (pēc dievkalpojuma). Muzicēs kristīgā mūziķe Inga Kraševska, ērģelniece Kristīne Zutiņa-Sutiņa, Brodovu ģimene.

 

Subates evaņģēliski luteriskajā baznīcā:

 

  • Trešajā Adventa svētdienā, 17. decembrī, plkst. 14.30 (pēc dievkalpojuma). Koncertā piedalīsies kristīgā mūziķe Inga Kraševska (ģitāra, balss), Elīna Galvāne (ģitāra, balss), Elvis Ancāns (saksofons).