Vadība

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna domeEtailukste.lv

65447851 65462501

Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievaneEtainbox.lv 65447851 29117400
Izpilddirektore Līga Bukovska liga.bukovskaEtailukste.lv 65447852
Izpilddirektora vietniece

(pagaidu prombūtnē)

Ieva Strode ieva.strodeEtailukste.lv 65447852

 

 

 Skip to content