Vadība

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna domeEtailukste.lv

65447851 65462501

Domes priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns krievaneEtainbox.lv 65447851 29117400
Izpilddirektore Līga Bukovska liga.bukovskaEtailukste.lv 65447852
Izpilddirektora vietniece

(pagaidu prombūtnē)

Ieva Strode ieva.strodeEtailukste.lv 65447852