Komitejas

Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:

 Skip to content