Trauksmes cēlējs

2019. gada 1. maijā  spēkā stājās Trauksmes celšanas likums(turpmāk – Likums) ar mērķi Latvijā stiprināt trauksmes cēlēju aizsardzību un veicināt trauksmes celšanu sabiedrības interesēs par dažādiem pārkāpumiem. Likums definē, kas ir trauksmes cēlējs, kā var celt trauksmi, kā arī nosaka pamatprasības trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanai. Likumā noteiktas tiesības ikvienam iesniegt trauksmes cēlēja ziņojumu, izmantojot likumā paredzētos mehānismus.

 

Plašāku informāciju par trauksmes celšanu varat atrast valsts kancelejas izveidotājā mājaslapā  www.trauksmescelejs.lv

 

Lai sagatavotu trauksmes cēlēja ziņojumu aicinām izmantot Valsts kancelejas izstrādāto trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot to uz SIA “Veselības centrs Ilūkste” trauksmes cēlēju e-pastu: trauksme.ilukste@inbox.lv.

 

Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai valsts pārvaldes institūcijās.

 

Nolikumu skatīt šeit.

Veidlapu skatīt šeit.Skip to content