Sabiedriskā kārtība

Notikumi sabiedrībā

 

     Ilūkstes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un līdzdarboties sabiedriskās kārtības uzturēšanā, ziņojot par novērotajiem pārkāpumiem (atkarībā no to rakstura un smaguma):

 • Valsts policijai (palīdzības tālr.: 110);
 • Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldei (uzticības tālr.: 65403399, dežūrdaļas tālr.: 65403302);
 • Ilūkstes novada pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas un sabiedriskās kārtības speciālistam (tālr.: 65462500).

**********************************************************************************************************************************

 

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas Sēlijas nodaļa

Adrese: Lielā iela 45, Daugavpils, LV-5415 (korespondencei: Komandanta iela 7, Daugavpils, LV-5401)

Nodaļas priekšnieks – Ivars Poikāns

Tālr.: 65421013

 

     Kārtības policijas Sēlijas nodaļas inspektori pieņem apmeklētājus katru pirmdienu Raiņa ielā 8, Ilūkstē, Ilūkstes novadā (tālr.: 65462702) un izskata pārkāpumus sadalījumā pēc apkalpojamās teritorijas:

 • Ilūkstē – vecākā inspektore kapteine Inga Lapeško;
 • Subatē – inspektors virsleitnants Juris Besprozvannijs;
 • Bebrenes pagastā – vecākais inspektors majors Aigars Zeltiņš;
 • Dvietes pagastā – inspektors virsleitnants Juris Besprozvannijs;
 • Eglaines pagastā – inspektors kapteinis Uldis Rukmanis;
 • Pilskalnes pagastā – vecākais inspektors majors Aigars Zeltiņš;
 • Prodes pagastā – inspektors virsleitnants Juris Besprozvannijs;
 • Šēderes pagastā – inspektors kapteinis Uldis Rukmanis.

 

**********************************************************************************************************************************

 

Kam zvanīt ārkārtas un steidzamās situācijās?

 

Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu tālrunis – 112

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests – 112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests – 113

Gāzes avārijas dienests – 114

Elektrotīklu bojājumu pieteikšana (AS „Sadales tīkls”) – 80200404 (no plkst. 8.00 līdz 22.00); 8404 (diennakts)

Ūdensapgāde, kanalizācija, asenizācija (SIA „Ornaments”) – 65462157, 29383339, 22018951

Siltumapgāde (SIA „Ilūkstes siltums”) – 65462214

SIA „Veselības centrs „Ilūkste”” reģistratūra – 65462455

Ilūkstes novada Sociālais dienests – 26687721

Ilūkstes novada bāriņtiesa – 65462066, 28659469

Biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” Daugavpils-Ilūkstes komiteja – 29341751

 Skip to content