Prodes pagasts

Prodes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā rietumos. Robežojas ar sava novada Subates pilsētu, Eglaines un Bebrenes pagastiem, Jēkabpils novada Rubenes pagastu, Aknīstes novada Asares un Gārsenes pagastiem, kā arī Lietuvas Republiku. Lielākās apdzīvotās vietas ir Baltmuiža, Dubulti un Prode.

Pagasta kopējā platība – 93,6 km2, zemes platība – 9314 ha, no tiem:

  • 3882 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme;
  • 3740 ha – meži;
  • 695 ha – purvi;
  • 185 ha – zeme zem ūdeņiem;
  • 812 ha – pārējā zeme.

Pagastā dzīvo 280 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 01.07.2016.)

Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumus pagasta iedzīvotājiem nodrošina Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde.Skip to content