Ilūkstes pilsēta

 

Ilūkste atrodas Augšdaugavas novadā, Latvijas dienvidaustrumos, 25 km attālumā no Daugavpils un 250 km attālumā no Rīgas. Ilūkstes pilsētas teritorijas tiešā tuvumā ir republikas nozīmes autoceļš Daugavpils – Subate – Lietuvas Republika un dzelzsceļa līnija Daugavpils – Eglaine – Lietuvas Republika.

Par apdzīvotu vietu Ilūkste sāka veidoties 16. gadsimtā. Rakstos tā pirmoreiz minēta 1550. gadā kā mazs miestiņš Ilūkstes upes labajā krastā uz grāfa Kaspara Zīberga zemes. Pateicoties savai atrašanās vietai, kur satek ceļi no Sēlijas vidienes, Lietuvas, Baltkrievijas un Daugavpils, Ilūkste sāka veidoties kā tirdzniecības centrs un no 1795. gada arī kā apriņķa centrs.

Ilūkste var lepoties ar savu kultūras un izglītības vēsturi. Pirmā mācību iestāde – latīņu skola šeit atklāta 1596. gadā. Pilsētā 1910. gadā ir darbojies krievu skolotāju institūts, vairākas skolas un bibliotēkas, par kuru vēsturi materiāli apkopoti novadpētniecības muzejā Ilūkstes bērnu un jauniešu centra telpās.

Tagadējā Ilūkstes Raiņa vidusskola atklāta 1927. gadā, tās atklāšanā piedalījies toreizējais izglītības ministrs Jānis Rainis, kam par godu pie skolas 1990. gadā uzstādīts tēlnieka Folkmaņa veidots piemineklis.

Ilūkste ir nozīmīga Sēlijas sastāvdaļa – reizē multikulturāla un multikonfesionāla. Tās vēsturiskajā centrā atrodas četru reliģisko konfesiju dievnami: katoļu, luterāņu, pareizticīgo un vecticībnieku.

Ilūkstes pilsētas teritorijas kopējā platība ir 9 km2.   Pilsētu sadala 29 ielas.

Pirms 1. pasaules kara Ilūkstē dzīvoja vairāk kā 4000 iedzīvotāju. Sākotnējo iedzīvotāju skaitu Ilūkste mūsdienās vēl nav sasniegusi.

 

Pilsētā dzīvo 2445 iedzīvotāji (pēc iedzīvotāju reģistra datiem uz 31.12.2018.), no tiem: 

   Iedzīvotāju nacionālais sastāvs:

  • 55% – latviešu;
  • 22% – krievu;
  • 15% – poļu;
  • 3% – baltkrievu;
  • 5% – citu tautību pārstāvju. 

     Ilūkstē galvenokārt darbojas mazie un vidējie uzņēmumi. Lielākie no tiem SIA „Ilta D” – tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana, „Augšzeme MSM” – tekstilizstrādājumu ražošana, aušana, tautastērpu izgatavošana, SIA „Justs” – metālapstrāde, remontdarbi, SIA „Ornaments” – komunālie pakalpojumi.

Pilsētā ir vairākas izglītības iestādes, sporta un mūzikas skola, darbojas Ilūkstes Kultūras un mākslas centrs, bibliotēkas, bērnu un jauniešu centrs, u.c.

Pilsētā ir īstenoti vairāki nozīmīgi projekti, kuri vērsti uz iedzīvotājiem draudzīgas pilsētvides veidošanu. Ilūkste vairākkārt bijusi konkursa „Sakoptākā Latvijas pilsēta” laureātu vidū.

 

Diploms_Ilukskste_3 diploms_ilukste_4 diploms_ilukste_5
Diploms_Ilukskste_1 Diploms_Ilukskste_2

 

 

 Skip to content