Eglaines pagasts

Eglaines pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā dienvidrietumos. Robežojas ar sava novada Subates pilsētu, Prodes, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastiem, kā arī Lietuvas Republiku. Lielākās apdzīvotās vietas ir Eglaine (pagasta centrs), Annmuiža, Baltmuiža, Laši, Vitkuški.

Pagasta kopējā platība – 79,2 km2, zemes platība – 7919,7 ha, no tiem:

  • 2308,6 ha – meži;
  • 4520,5 – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
  • 147,7 ha – ūdeņi;
  • 170,9 ha – purvu zeme.

Pagastā dzīvo 817 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 31.12.2018.)

 

Paveiktie darbi Eglaines pagastā ar Ilūkstes novada pašvaldības finansējumu

1. Ārējais apgaismojums Liepu ielā, Eglainē (2017. gads) – pašvaldības finansējums;

2. Jaunatnes ielas un “Līvānu māju” šķērsielas apgaismojums (2018. gads) – pašvaldības finansējums;

3. Stendera laika klase, Liepu ielā 41 (bij. Eglaines skolas ēkā) (2018. gads. -2019. gads.) Latvijas -Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. gada – 2020. gada. ietvaros projekts “Ceļo gudri – apceļo Lietuvu un Latviju”. – pašvaldības līdzfinansējums;

4. Ceļa “Vitkuški – Subate” posmi 2,69 km kopgarumā remonts – Eiropas finansējums ar pašvaldības līdzdalību) 2020. gadā;

5. Ceļu remonti “Lusti-Kalnāji – Kaminča 1,1 km garumā un “Plūmes –Vāverāni – Mežmaļ – Kalnāji” 0,5 km garumā – pašvaldības finansējums; darbi uzsākti 2020. gadā un vēl turpinās.

 

Šēderes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības:Skip to content