Bebrenes pagasts

 

 Bebrenes pagasts ir viena no Ilūkstes novada administratīvajām teritorijām tā ziemeļos. Robežojas ar sava novada Dvietes, Pilskalnes, Eglaines un Prodes pagastiem, kā arī Jēkabpils novada Rubenes pagastu. Lielākās apdzīvotās vietas ir Bebrene (pagasta centrs), Ilze, Ilzmuiža, Diņģeļkalns.

Pagasta kopējā platība – 102,8 km2, zemes platība – 10277,5 ha, no tiem:

 • 2550  ha – meži;
 • 6328 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme,
 • 173  ha – ūdeņi;
 • 1226,5 ha – pārējās zemes.

Pagastā dzīvo 814 iedzīvotāji (pēc Iedzīvotāju reģistra datiem 12.31.2018.)

 

Īpaši ievērojami projekti pagastā, ko līdzfinansējusi Ilūkstes novada pašvaldība

 • Tehnikuma siltināšana un mācību korpusa renovēšana; dienesta viesnīcas siltināšana; centrālās apkures rekonstrukcija un katlu mājas izbūve.
 • Skolas ēkas/muižas centrālās apkures sistēmas ieviešana.
 • Dzirnavu ēkas atjaunošana.
 • Ikgadējais atbalsts baznīcai remontu un labiekārtošanas darbu veikšanai.
 • Muižas dīķa rekonstrukcija.
 • Parka celiņu rekonstrukcija un apgaismojuma izveide.
 • Ilzmuižas ceļa pārbūve.
 • Life+ griezes biotopa atjaunošana Natura 2000 dabas teritorijā Dvietes palienē.
 • Bebrenes centra ielu apgaismojuma izveide un ietvju izbūve.

 

Bebrenes pagastā darbojas šādas Ilūkstes novada pašvaldības struktūrvienības, budžeta iestādes un kapitālsabiedrības:Skip to content