Pilsētas un pagasti

 

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

 

 

 • Bebrenes pagasts
  Kopējā platība – 102,8 km2
  Iedzīvotāju skaits  – 764

Bebrenes pagasta pārvalde

 

 

 • Dvietes pagasts
  Kopējā platība – 118,4 km2
  Iedzīvotāju skaits  – 488

Dvietes pagasta pārvalde

 

 

 • Eglaines pagasts
  Kopējā platība – 79,2 km2
  Iedzīvotāju skaits  – 764

Eglaines pagasta pārvalde

 

 

Pilskalnes pagasta pārvalde

 

 

 • Prodes pagasts
  Kopējā platība – 93,6 km2
  Iedzīvotāju skaits  – 227

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

 

 

Šēderes pagasta pārvalde

 

 

Kopā ILŪKSTES NOVADĀ – 6874

PMLP dati uz 01.01.2021.Skip to content