SIA „Ornaments”

 

Reģistrācijas Nr.: 41503003743

Adrese: Jelgavas iela 21, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.: 65462157, 29383339

E-pasts: ornaments@ilukste.lv

 

Darba laiks

Pirmdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Otrdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Trešdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Ceturtdiena:  

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

Piektdiena:

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30

 

Pakalpojumi

  • Namu pārvaldīšana, apsaimniekošana un remonts (Ilūkste, Eglaine, Šēdere un Pašuliene);
  • Ūdensapgāde un kanalizācija;
  • Siltumapgāde;
  • Pasažieru pārvadājumi;
  • Tehnikas pakalpojumi;
  • Santehniskie pakalpojumi.

 

Kontaktinformācija

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Vadītājs

(valdes loceklis)

Jurijs Altāns altans@inbox.lv 65462157

29383339

Sekretāre-lietvede Elita Kaļiņina ornaments@ilukste.lv 65462157

29383339

Tehniskais vadītājs Aleksandrs Oļehnovičs 26563570
Namu pārvaldniece Inga Zeltiņa ornparvaldnieks@inbox.lv 26774454
Galvenā gramatvede Lidija Krievāne ornaments93@inbox.lv 65462295
Grāmatvede Benita Baltmane ornaments93@inbox.lv 65462295
Grāmatvede-ekonomiste Tatjana Gaudze ornaments93@inbox.lv 65462542
Uzskaitvede Leokādija Ušakova ornaments.21@inbox.lv 65462974
Izmaksu tehniķe Janīna Morkāne 65462974

25969530

Kasiere Genovefa Drozdovska ornaments93@inbox.lv 29383339

Norēķinu konti

AS „Swedbank”

Bankas kods: HABALV2X

Konta Nr.: LV83 HABA 0551 0262 5487 1

AS „SEB Banka”

Bankas kods: UNLALV2X

Konta Nr.: LV98 UNLA 0050 0176 7462 1

  

VAS „Latvijas Pasts”

Bankas kods: LPNSLV21

Konta Nr.: LV37 LPNS 0005 4028 9141 7

*********************************************************************************************************************************************

 

Publiskā informācija

 Skip to content