Norēķinu rekvizīti

Ilūkstes pilsētas pārvalde

 

 

Norēķinu konti

 

Augšdaugavas novada pašvaldības Centrālā pārvalde

reģ.nr. 90009117568

 

Apmaksu var veikt jebkurā no šiem norēķinu kontiem bankās:

LV25HABA0551028288065, SWEDBANK  AS, bankas kods HABALV22

LV79UNLA0055002791210, AS  “SEB banka” , bankas kods UNLALV22

LV05PARX0012925680001, AS “Citadele banka”, bankas kods PARXLV22

 

NĪN un zemes nomas maksājumiem norēķinu konts:

LV78HABA0551051979749, SWEDBANK  AS, bankas kods HABALV22

 

 Skip to content