SADARBĪBAS IESTĀDES

Ilūkstes novada dome;

LR TM Dzimtsarakstu departaments;

LR Centrālā statistikas pārvalde;

LR Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs;

LR Vēstniecības;

LR pilsētu, novadu Dzimtsarakstu nodaļas;

LR novadu, pilsētu bāriņtiesas;

PMLP Daugavpils nodaļa;

PMLP personu statusa kontroles nodaļa;

Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Daugavpils filiāle;

LR tiesas;

LR zvērināti notāri;

Reliģiskās organizācijas un draudzes.Skip to content