Dzimtsarakstu nodaļas arhīvs

Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļas arhīvā pieejamie dokumenti

Ilūkstes novada dzimtsarakstu nodaļas arhīvā glabājas:

  • Ilūkstes pilsētas, Bebrenes, Pilskalnes un Šēderes pagastu likvidēto Dzimtsarakstu nodaļu dzimšanas, laulības un miršanas reģistru, kas sastādīti no 1994. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim, pirmie eksemplāri;
  • Dvietes, Eglaines pagastu un Subates pilsētas likvidēto Dzimtsarakstu nodaļu  dzimšanas, laulības un miršanas reģistru, kas sastādīti no 1994. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 30. jūnijam, pirmie eksemplāri;
  • civilstāvokļa aktu reģistri, kas sastādīti Ilūkstes novada Dzimtsarakstu nodaļā no 2004. gada 1. janvāra līdz šodienai.


Skip to content