Būvvalde

Adrese: Brīvības iela 7, Ilūkste, Augšdaugavas novads, LV-5447

Tālr.: 65462568

E-pasts: buvvalde@ilukste.lv

    Ilūkstes novada būvvalde veic pašvaldības kompetencē esošās funkcijas būvniecības jomā. Būvvaldē var saņemt konsultācijas par būvniecību, aizpildīt nepieciešamos iesniegumus un būvniecības pieteikumu formas. Atcerieties, dodoties risināt būvniecības jautājumus, līdzi jāņem īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti (zemesgrāmatu apliecība, zemes robežu plāns u. c.).

   Ar informāciju par būvvaldes nodevām un maksas pakalpojumiem var iepazīties mājaslapas http://www.ilukste.lv sadaļā „Pakalpojumi”.

 

Būvvaldes speciālisti (pieņem otrdienās no plkst 10.00 līdz plkst. 12.00):

 

Būvvaldes vadītājs

Reinis Līcis

Tālr.: 654-62568

e-pasts: reinis.licisEtailukste.lv

 

Novada galvenā arhitekte

Nansija Tamane

Mob. tālr.: 654-62568

e-pasts: buvvaldeEtailukste.lv

 

 

Būvinspektors

Arvīls Pundurs

Tālr.: 654-62568

 

Būvniecības dokumentiSkip to content