Paziņojums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Ilūkstes novada dome 20.12.2018. pieņēmusi lēmumu Nr.395 “Par Ilūkstes novada teritorijas plānojuma un Vides pārskata projekta apstiprināšanu” un par saistošo noteikumu Nr. 13/2018 “Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2019.-2030. gadam grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” izdošanu.

Latvijas vēstnesis

       Laidiens: 10.01.2019., Nr. 7
       Oficiālās publikācijas Nr.: 2019/7.TP1


Skip to content