Dvietes pagasta pārvalde

Adrese: „Pagasta pārvalde”, Dviete, Dvietes pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5441

Kontakttālruņi: 65475434, 28377279

E-pasts: parvalde@dviete.lv

 

Darba laiks

Pirmdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Otrdienās: 8.00–12.00  12.30–17.30
Trešdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Ceturtdienās: 8.00–12.00  12.30–16.30
Piektdienās: 8.00–12.00  12.30–15.30

Pārvaldes administrācijas darbinieki:

Amats Vārds, uzvārds e-pasts Tālruņi
Pagasta pārvaldes vadītāja Iveta Plone iveta.plone@dviete.lv 65475434 28377279
Pārvaldnieces palīdze administratīvos jautājumos Jovita Timšāne parvalde@dviete.lv 65475434
Zemes lietu speciālists Aleksandrs Siņuks parvalde@dviete.lv 65475434
Ilūkstes novada Sociālā dienesta darbiniece Ingūna Buka inguna.buka@ilukste.lv 65475434 28619526
Ilūkstes novada Bāriņtiesas locekle parvalde@dviete.lv 65475434

 

Ilūkstes novada pašvaldības finansētie un līdzfinansētie projekti Dvietes pagastā

1) Līdzfinansēti biedrības “Dvietiņa” projekti –  “Publiski pieejamas lapenes un tualetes būvniecība Dvietes parkā” un “Dvietes sporta un rotaļu laukuma atjaunošana”;

2) Līdzfinansēti biedrības “Dvietes vīnogas”projekti  – “Dvietes muižas ēkas atjaunošana” un “Mākslas un radošuma darbnīcas”, “Mansarda rosītavas” izveide Dvietes muižā;

3) Līdzfinansēts Dvietes katoļu draudzes projekts “Dvietes Romas katoļu draudzes mājas mansarda telpu pielāgošana sakrālā mantojuma saglabāšanai un garīgās pilnveides nodarbēm”;

4) Finansēts projekts Dvietes pamatskolas pārbūvei par Dvietes pansiju “Mūsmājas Dižkoks”;

5) Finansēti un realizēti 2 projekti grants ceļu posmu pārbūvei: autoceļa “Zariņi (lielceļš)  – Dimanti – Pūpoli – Viesīte” pārbūve 1,42 km garumā un autoceļa “Glaudāni – Šauriņi”  pārbūve; 2,08 km garumā;

6) Finansēts un atjaunots apgaismojums Dvietes ciemata centrā.Skip to content