7.jūnijā aicinām uz tikšanos ar onkoloģi-ķīmijterapeiti un profesori Daci Baltiņu

7.jūnijā aicinām uz tikšanos ar onkoloģi-ķīmijterapeiti un profesori Daci Baltiņu

      Eiropas Savienības fonda  projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/058) ietvaros tiek organizēti gan dienas pasākumi, gan radošas nodarbības, gan lekcijas, kas šogad turpināsies Ilūkstes novadā līdz 31.decembrim. Paredzētās aktivitātes vērstas uz vietējo iedzīvotāju izglītošanu un motivēšanu veselīga dzīvesveida paradumu maiņai un savas dzīves kvalitātes uzlabošanai.

      Cilvēka dabā ir tendence sava organisma raidītos signālus nolikt otrā plānā, nepievēršot tiem pietiekami lielu uzmanību. Jau labu laiku sabiedrībā dzīves temps ir straujš, bet mēdz gadīties brīži, kad tikpat strauji un negaidīti ir jāapstājās. Mūsdienās par aktualitāti kļuvušas onkoloģiskās saslimšanas, kas plaši izpaužas visās valstīs, nešķirojot iedzīvotājus pēc to vecuma, dzimuma vai kādiem citiem kritērijiem. Tā var piemeklēt ik vienu, jebkurā laikā.  Tikšanās ar speciālistu vienmēr palīdz noskaidrot atbildes nezināmajam un pielāgoties jaunām situācijām, lai kādas likstas piemeklētu pašu vai līdzcilvēku.

      7.jūnijā plkst.12.00. Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notiks tikšanās ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) asociēto profesori, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) onkoloģijas un rezidentūras galveno speciālisti, Starptautiskā Viroterapijas centra Medicīnisko direktori, Latvijā zināmu onkoloģi- ķīmijterapeiti Daci Baltiņu.  Profesore Dace Baltiņa vairāk kā 30 gadu laikā  darbojusies gan  zinātnē, gan praktiskajā medicīnā, gan pedagoģijā.  Viņas veidotajā blogā – “Onkologa piezīmes”, jebkurš klients var atrast profesores ieteikumus pacientiem, pārdomas un redzējumu onkoloģijas nozarē, pamatojoties uz darba gados gūtajām atziņām.  Bet visvērtīgākās tomēr paliek  tikšanās ar speciālistu, kura diskusijā spēs izskaidrot pašizmeklēšanās nepieciešamību un metodes caur īsām eklspress-konsultācijām un informēs par nepieciešamību laicīgi apmeklēt ārstu .  Gaidīsim ikvienu, kam rūp savas un savu līdzcilvēku veselības un labsajūtas uzturēšana ilgtermiņā.

       Aicinām aktīvi un droši iesaistīties organizētajos pasākumos un vienreizējās tikšanās reizēs ar speciālistiem!

     Projekta mērķis: uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimības profilakses pakalpojumiem visiem Ilūkstes novada iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot novada mēroga pasākumus.

      Projekta īstenotājs: Ilūkstes novada pašvaldība. Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2019. Atbalsta intensitāte: 85 % Eiropas Sociālais fonds , 15 % valsts budžeta finansējums.