Raiņa vidusskolas 5.c klase izturējusi „iesvētības”

Raiņa vidusskolas 5.c klase izturējusi „iesvētības”

***Mūsu skolas tradicionālā „piecīšu” iesvētīšana norisinājās arī šogad – 11. oktobrī. Gaidot iesvētību dienu, piektklasnieku vidū valdīja visdažādākās emocijas, nedrošība un neziņa, kas būs.

***11. oktobra pēcpusdienā 5.c klases skolēni kopā ar klases audzinātāju sākumā pulcējās pie 48. kabineta, kur viņus jau gaidīja 6.c klase kopā ar savu klases audzinātāju. 5.c klasei bija sarīkotas pārbaudījumu stacijas, lai redzētu, vai skolēni ir gatavi uzņemšanai pamatskolā: „Zaķu stacija”, „Indiešu stacija”, „Burtu stacija” un, protams, „Rudens stacija”. Turpinājumā visi pulcējās 22. kabinetā – „Jautājumu stacijā”, kur 5.c klase atbildēja uz jautājumiem par savu klases audzinātāju Zinaīdu Ķederi. Jāatzīmē, ka skolēni zina diezgan daudz par skolotāju, tas liecina, ka viņiem ir izveidojušās labas savstarpējās attiecības. „Komplimentu stacijā” katram 5.c klases skolēnam bija dota puķīte, uz kuras vajadzēja uzrakstīt skolotājai „Es gribu pateikt PALDIES par…”. Rezultātā sanāca skaistā „PALDIES” lapa.

***„Zvēresta stacijā” 5.c klase deva zvērestu labi mācīties, būt aktīviem un atbildīgiem pasākumos, atbalstīt klasesbiedrus, būt labiem cilvēkiem, un tas ir solījums ne tikai sev, bet arī audzinātājai, skolotājiem, klasesbiedriem, vecākiem. Katrs no 5.c klases saņēma medaļas „Esmu piektklasnieks”, lineālus, krāsainus balonus. Pēc tam visi tika uzaicināti uz „Garšīgo staciju”, kurā jautri pavadīja laiku pie tējas tases un ābolu pīrāga.

***5.c klase izturēja visus pārbaudījumus un tika uzņemta pamatskolas saimē! Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu pasākuma organizēšanā!

                                                                       Ilūkstes Raiņa vidusskolas

6.c klases audzinātāja Irina Kokina


Raiņa vidusskolas 5.c klase izturējusi „iesvētības”
Raiņa vidusskolas 5.c klase izturējusi „iesvētības”
Raiņa vidusskolas 5.c klase izturējusi „iesvētības”