5.-6. klašu skolēni piedalās projektā „Skaļās lasīšanas sacensība”

5.-6. klašu skolēni piedalās projektā „Skaļās lasīšanas sacensība”

     Ilūkstes novada Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka, Subates pilsētas bibliotēka,  Bebrenes pagasta  un Eglaines pagasta bibliotēkas sadarbībā ar novada skolām un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru ir uzsākusi jaunu projektu – „Skaļās lasīšanas sacensība”. Ideja par šāda konkursa rīkošanu nāk no Nīderlandes, kur kampaņa notiek jau 25 gadus, iesaistot vairāk nekā miljonu bērnu aizraujošā lasīšanas sacensībā. Grāmatu un fragmentu izvēles laikā skolēni daudz mācās viens no otra un pilnveido savas prasmes izvēlēties piemērotu un interesantu literatūru skaļai lasīšanai. Projektā piedalās 5.-6. klašu skolēni.

     Pirmā sacensību kārta notika novada skolās un bibliotēkās, savukārt otrā – 22. martā Līvānu novada kultūras centrā, kur pulcējās desmit labākie lasītāji no Ilūkstes un Līvānu novadiem: Alberta Zeltiņa (Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 5. klase), Ingus Purmals (Jersikas pamatskolas 6. klase), Jūlija Ivanova (Ilūkstes 1. vidusskolas 6.a klase), Kristina Timšāne (Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 6. klase), Kārlis Olte (Subates pamatskolas 6. klase), Kristiāna Skrinda (Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas 6. klase), Marta Šišlova (Jaunsilavas pamatskolas 6. klase), Normunds Ločmelis (Līvānu 1. vidusskolas 6.b klase), Rēzija Detkova (Rudzātu vidusskolas 5.klase) un Zane Justīne Jasinska (Rožupes pamatskolas 6. klase).

     Bērni lasīšanai bija izvēlējušies latviešu literatūras klasiķu darbus, mūsdienu latviešu autoru darbus un tulkoto literatūru. Žūrija – Līvānu novada kultūras centra direktore Aija Smirnova, latviešu valodas un literatūras skolotāja Aija Rubļevska, latviešu valodas un literatūras filoloģe Evija Pelēķe, Līvānu novada domes Sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru daļas vadītāja Indra Upeniece, Līvānu novada Turku saieta nama vadītāja Terēzija Rubene – vērtēja dalībnieku prasmi aizraut klausītājus, paust emocijas un  salikt pareizos uzsvarus. Konkursantus uzmundrināja klasesbiedri un draugi.

     Apkopojot rezultātus, tika noskaidrots uzvarētājs – 12. maijā uz finālu Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā kopā ar visu klasi brauks un Evas Ibotsones grāmatu „Kāds suns un viņa zēns” lasīs  Ingus Purmals no Jersikas pamatskolas. Otro labāko rezultātu šajā konkursā uzrādīja Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 5. klases skolniece  Alberta Zeltiņa. Apsveicam!

 

Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas direktore

Ināra Valpētere

 


5.-6. klašu skolēni piedalās projektā „Skaļās lasīšanas sacensība”
5.-6. klašu skolēni piedalās projektā „Skaļās lasīšanas sacensība”
5.-6. klašu skolēni piedalās projektā „Skaļās lasīšanas sacensība”