Sede_2021_02

2021.gada 21.janvārī ārkārtas domes sēdē Nr. 2

       izskatītais jautājums  un pieņemtais lēmums

Nr

p/k 

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 2 Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projekta konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content