Sede_2021_01

2021.gada 15.janvārī ārkārtas domes sēdē Nr. 1

       izskatītais jautājums  un pieņemtais lēmums

Nr

p/k

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 1 Par Valsts kases aizdevuma izsniegšanas beigu termiņa pagarinājumu pašvaldības kapitālsabiedrībai “Ornaments” Lēmums

Domes sēdes protokolu skatīt šeitSkip to content