Sede_2020_17

2020.gada 16.novembra ārkārtas domes sēdē Nr. 17

       izskatītais jautājums  un pieņemtais lēmums

Nr

p/k

 

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 307 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā” īstenošanai” Lēmums

 Skip to content