Sede_2020_17

2020.gada 16.novembra ārkārtas domes sēdē Nr. 17

       izskatītais jautājums  un pieņemtais lēmums

Nr

p/k

 

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 307 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta “Asfaltseguma atjaunošana Ilūkstes pilsētas Jelgavas ielā 0,680 km garumā” īstenošanai” Lēmums