Sede_2020_16

2020.gada 4.novembra ārkārtas domes sēdē Nr. 16

       izskatītais jautājums  un pieņemtais lēmums

 

Nr

p/k

 

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 306 Par pieteikuma iesniegšanu tiesā Lēmums


Skip to content