Sede_2020_11

2020.gada 11. augusta ārkārtas domes sēdē Nr. 11

izskatīto un pieņemto lēmumu saraksts

Nr

p/k

 

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 198 Par piedalīšanos projekta konkursā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība” aktivitātē “Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošana”. Lēmums
2. 199 Par atbrīvošanu no maksas par vēlētāju paraksta apliecināšanu Ilūkstes novada pašvaldībā. Lēmums


Skip to content