Sede_2020_08

2020.gada 2.jūnija ārkārtas domes sēdē Nr. 8

Izskatītais  jautājums un pieņemtais  lēmums

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
 

1.

148 Par grozījumiem 27.04.2020. domes lēmumā Nr.115 “Par galvojuma sniegšanu aizņēmuma ņemšanai pašvaldības kapitālsabiedrībai SIA „Ornaments” ”. Lēmums


Skip to content