Sede_2020_03

2020.gada 12.februārī  ārkārtas domes sēdē Nr.3

izskatītais jautājums un pieņemtais  lēmums

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 31 Par grozījumiem Ilūkstes novada pašvaldības 2014.gada 17.janvāra nolikumā Nr.1/2014 “Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas nolikums” Lēmums


Skip to content