Sede_2020_01

2020.gada 10.janvārī  ārkārtas domes sēdē Nr.1

izskatītais jautājums un pieņemtais  lēmums

 

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 1 Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Ilūkstes novadā Lēmums


Skip to content