Sede_2019_14

2019.gada 10. decembra ārkārtas domes sēdē Nr. 14

izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

 

Nr. p/k Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 302 Par papildus finansējuma piešķiršanu Šēderes pagasta pārvaldei. Lēmums
2. 303 Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu  Dvietes pagastā. Lēmums AA


Skip to content