Sede_2019_09

2019.gada 12.augusta domes ārkārtas sēdē Nr.9

    izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 194 Par ilgtermiņa aizņēmuma ņemšanu Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures sistēmas pārbūves tehniskās dokumentācijas izstrādei, autoruzraudzībai un būvniecībai 2019.gadā. Lēmums
2. 195 Par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības līdzfinansējuma un priekšfinansējuma nodrošināšanai projektam “Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošana, 3. kārta”. Lēmums
3. 196 Par pamatlīdzekļu nodošanu SIA “Ornaments” īpašumā un pamatkapitāla palielināšanu. Lēmums
4. 197 Par ēkas Pašuliene 2, Pašulienē, Šēderes pagastā noņemšanu no bilances. Lēmums
5. 198 Par Ilūkstes novada domes pastāvīgo Iepirkuma komisiju. Lēmums

NolikumsSkip to content