Sede_2019_05

2019.gada 21.maija ārkārtas domes sēdē Nr. 5

izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi

Nr.

p.k.

Lēmuma numurs Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 132 Par Ilūkstes novada iedzīvotāju aptaujas noteikumu apstiprināšanu Lēmums

Noteikumi

2. 133 Par saistošo noteikumu Nr.3/2019 “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūras maksas pakalpojumi” pieņemšanu Saistošie noteikumi

 Skip to content