Sede_2018_11

2018.gada 9.oktobra ārkārtas domes sēdē Nr.11

 izskatīto jautājumu un pieņemto lēmumu saraksts

Nr. p.k. Lēmuma numurs Lēmuma projekts Piezīmes
1. 325 Par Izglītības un zinātnes ministrijas mērķdotācijas sadali Ilūkstes novada izglītības iestādēm, iestāžu vadītāju darba likmes paaugstināšanu. Lēmums

Pielikums

2. 326 Par pašvaldības iestādes ”Ilūkstes novada kultūras centrs” likvidāciju un pašvaldības aģentūras “Ilūkstes novada Kultūras un tūrisma aģentūra” izveidošanu. Lēmums

Nolikums

3. 327 Par pašvaldības īpašumā esošā pasažieru autobusa Renault Master iznomāšanu SIA “Ornaments”. Lēmums
4. 328 Par Ilūkstes novada domes 2003.gada 18.decembra lēmuma Nr.53 “Par Ilūkstes novada SIA “Ornaments” nododamā nekustamā īpašuma saraksta apstiprināšanu” precizēšanu. Lēmums

 Skip to content