Sede_2017_19

2017.gada 27.decembra ārkārtas domes sēde Nr.19

Nr

p.k.

Lēmuma numurs     Izskatītā jautājuma un pieņemtā lēmuma nosaukums Piezīmes
1. 425 Par atbalstu projektam “Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta”. Lēmums ar pielikumu

 Skip to content